Go to Top

2019 actie

Profiteer van de Frixx Container Schoonmaak 2019 actie. Voor 18 reinigingsbeurten betaalt u geen €185 maar slechts €109.

Graag bieden wij u éénmalig onze Lente aanbieding aan. Deze maand kunt u gebruik maken van onze aanbieding dat wij het hele jaar door, maar liefst 18 keer uw GFT-container komen reinigen voor €109 per jaar!

Naam (verplicht)

ManVrouw

Voorletters (verplicht)

Adres + Huisnummer (verplicht)

Postcode(verplicht)

Woonplaats(verplicht)

Straat waar de afvalcontainer wordt aangeboden:(verplicht)

Dag van ledigen:(verplicht)

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

Telefoon(verplicht)

Uw email (verplicht)

Rekeningnummer (verplicht)

Bevestiging.

Hierbij machtig ik frixx voor een automatisch incasso van €109,- per jaar.

Uw bericht en/of opmerking

Algemene Voorwaarden 2019 actie
Hierbij geeft ondergetekende zich op voor het laten reinigen van één [1] afvalcontainer en machtigt frixx om eenmalig €109 van zijn/haar bank- of girorekening te mogen laten afschrijven tot wederopzegging. Ondergetekende zal zorg dragen voor voldoende saldo en behoudt het recht van opzegging. Opzeggen moet schriftelijk en minimaal twee maanden voor het einde van het contract. De abonnementskosten zijn inclusief administratiekosten €109.

frixx kan aanmeldingen waarop het rekeningnummer niet is ingevuld en/of waar de handtekening niet is gezet niet in behandeling nemen. frixx behoudt het recht van tussentijdse wijzigingen in de organisatie. frixx stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de afvalcontainer welke reeds aanwezig zijn. Afvalcontainers welke niet zijn voorzien van de speciale sticker bovenop de deksel worden niet gereinigd. Afvalcontainers met klein chemisch afval of niet goed leeg, kunnen niet worden gereinigd. Indien de container abusievelijk is vergeten neemt ondergetekende voor 11.30 uur de volgende dag telefonisch contact op met frixx, anders vervalt het recht op de reinigingsbeurt. In geval van vorst vervalt uw reinigingsbeurt. frixx en ondergetekende verklaren zich hiermee voor akkoord.

Download de Algemene Voorwaarden