Go to Top

Emmerich

Naam (verplicht)

ManVrouw

Voorletters (verplicht)

Adres + Huisnummer (verplicht)

Postcode(verplicht)

Woonplaats(verplicht)

Straat waar de afvalcontainer wordt aangeboden:(verplicht)

Abonnement:(verplicht)

12combi

Telefoon(verplicht)

Uw email (verplicht)

Rekeningnummer (verplicht)

Bevestiging.

Hierbij machtig ik frixx voor een automatisch incasso (bedrag afhankelijk van abonnementsvorm)

Uw bericht en/of opmerking